هیچ چیز در این دنیا بدون عیب نیست و همینطور هیچ چیز بدون حسن هم وجود ندارد. نظرات شما می‌تواند به ایده‌رو کمک کند تا از عیب هایش کم کند و به خوبی هاش بیفزاید. برای ایده‌رو نیز بهتر شدنِ روزانه یکی از اهداف اصلی است. نظرات خود را از طریق بخش تماس با ما به دست تیم ما برسانید.


بازگشت به بالا