Alternate Text

چه خانه بزرگ باشد چه کوچک؟ تو بناست سال های سال از این کمد استفاده کنی ، باید منطبق بر نیازها و وسایل خانه ات باشد. تسلیم تحمیل بازار نشو، خودت بهترین طراح هستی. نظم و ترتیب و دسترسی آسان در کمد حرف اول را می زند و جزئیات کمد باید زمینه ی داشتنِ این نظم را فراهم کنند. داشتن جای زیاد و بیشترین استفاده از فضای موجود نیز از دیگر ملاک های یک کمد خوب است. از نیازهایت شروع کن و داستان زندگی خودت را تعریف کن. اگر جا کم داری می توانی کمد را زیر تخت بسازی.

تا به حال به محل کار خود فکر کرده اید؟ چه حسی داری اگر به جای قفسه های تکراری و یک شکل یک سیستم قفسه بندی حرفه ای متناسب با پیشه خودت داشتیی؟

ارسال طرح

بازگشت به بالا